CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cảm ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website bephoa.vn. Công ty TNHH thực phẩm Minh Khánh Long (“Bếp Hoa”) luôn coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi cam kết luôn bảo mật những thông tin cá nhân khách hàng đã cung cấp. Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử sụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của người dùng; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.

Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Bếp Hoa có thể điều chỉnh Chính sách này vì vậy khi truy cập website người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.

I. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin chủ yếu trên website bao gồm: Tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ, email mà Quý khách hàng cung cấp trong mục Thông tin người nhận. Bếp Hoa thu thập các thông tin trực tiếp từ Quý khách hàng để phục vụ cho đơn đặt hàng và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng nếu có.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Bếp Hoa có thể thu thập các thông tin từ khách hàng bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và bất kỳ thông tin nào khác nếu quý khách đồng ý cung cấp cho Bếp Hoa để phục vụ cho việc mua hàng & chăm sóc khách hàng.

Liên lạc với quý khách về đơn đặt hàng, giao dịch mua hàng, hoàn trả hàng, tài khoản, các chương trình chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mại.

Sử dụng để thực hiện việc chăm sóc khách hàng. Giải đáp các thắc mắc của quý khách về sản phẩm, dịch vụ

Gửi thông báo các thông tin về chương trình khuyến mãi, quảng cáo…

Phát hiện, ngăn chặn hoặc điều tra vi phạm an ninh và gian lận

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và Bếp Hoa, đều được lưu giữ và bảo mật.

Bếp Hoa có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Khi thu thập dữ liệu, Bếp Hoa thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ của website bephoa.vn

Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc…

Bếp Hoa không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập trái phép thông tin của Khách Hàng trên website của chúng tôi.

IV. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin

Bếp Hoa có thể cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ của quý khách cho bên thứ ba (đơn vị đối tác vận chuyển…) để hoàn tất quy trình cung cấp dịch vụ/tiện ích cho quý khách hàng. Việc cung cấp thông tin này được Bếp Hoa thông báo tới Quý khách hàng và có sự đồng ý của khách hàng.

Ngoài trường hợp trên, Bếp Hoa không cung cấp Thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Bếp Hoa có thể cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng. Bếp Hoa cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

V. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản lý website bephoa.vn thực hiện việc này.

Quý khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến ban quản trị website bephoa.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản lý website xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

VI. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên bephoa.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của bephoa.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, bephoa.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

VII. Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân khách hàng

* Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG

Địa chỉ trụ sở: Số 194 phố Nguyễn Tuân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 088 815 1618
Email: bephoa2020@gmail.com

Quý khách hàng có quyền gửi khiếu nại về về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên trang bephoa.vn tới Ban quản trị website theo thông tin trên.

Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin khách hàng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.

Ban quản trị website có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về Ban quản trị website, Ban quản trị website phải bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.