Nigiri tổng hợp (8 miếng)
240,000đ
Sản phẩm chỉ được mua 1 lần trong 24h
Set nigiri tổng hợp 8 miếng gồm:
1 nigiri cá hồi
1 nigiri cá ngừ
1 bụng cá hồi
1 nigiri sò đỏ
1 nigiri sò điệp
1 nigiri lươn
1 nigiri bạch tuộc
1 nigiri tôm
ghi chú
Thành tiền
240,000 đ