Dứa mật Pulau Điện Biên size VIP
Lựa chọn sản phẩm bên dưới
Đã bán : 20
Sản phẩm chỉ được mua 1 lần trong 24h
✔ Dứa mật Pulau Điện Biên size VIP được người Mông chăm sóc và trồng trọt, cho ra những trái dứa siêu to, ngọt lịm, ép nước càng ngon

✔ Định lượng: quả to ~2kg
lựa chọn
ghi chú
Thành tiền
128000 đ